PRIVAATSUSPOLIITIKA

Üldinfo

See privaatsuspoliitika määrab kindlaks Piiratud vastutusega aktsiaseltsi (UAB) Gopestetika, edaspidi – Vastutav töötleja, juriidilise isiku kood 304552180, asukoha aadress Vytauto pr. 13, Kaunas, veebilehe www.gopestetika.ee külastajate ja muude andmesubjektide isikuandmete töötlemise tingimused ja isikuandmete töötlemisega seotud andmesubjektide õiguste elluviimise korra.

UAB Gopestetika austab oma veebilehe külastajate privaatsust ja seetõttu garanteerime, et veebilehel kogutud teavet kasutatakse ja säilitatakse turvaliselt. UAB Gopestetika kaitseb klientide privaatsust, seetõttu esitame selles teadaandes selgesti ja avalikult külaliste kohta meie veebilehel kogutava teabe kogumiseks ja kasutamiseks rakendatavaid põhimõtteid.

Seda privaatsuspoliitikat (küpsised, inglise keeles cookies) ja andmekaitset kohaldame neil juhtudel, kui te külastate www.gopestetika.ee veebisaiti.

Meie kogutav teave.

www.gopestetika.ee veebilehekülje külastajate andmeid ja samuti UAB Gopestetika klientide andmeid töötleme juhindudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Direktiiv 95/46/EÜ (Üldine andmekaitsemäärus, edaspidi - GDPR), ning Leedu Vabariigi Elektroonilise side seadusest ning muudest isikuandmete õiguskaitset reguleerivatest õigusaktidest.

www.gopestetika.ee veebilehel kogutud teave säilitatakse meie juures. Veebilehel kogutud kogu teavet töödeldakse tuginedes kehtivate seaduste, õigusaktide ja GDPR (isikuandmete kaitse üldmääruse) nõuetele.

Küpsiste kasutamine

Et see veebileht töötaks nõuetekohaselt, salvestatakse teie seadmesse väikesed andmefailid, mida nimetatakse küpsisteks (ingl.k cookies). Samuti töötab enamus veebilehti. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse siis, kui te meie veebilehele sisse logite. Tänu sellele võib veebileht teatud aja jooksul teie toiminguid ja valikuid (nt, suhtluskeel ja muud seadistusvalikud) “meeles pidada” ja teil ei ole vaja neid uuesti sisestada või valida iga kord, kui logite sisse veebilehele www.gopestetika.ee või sirvite selle erinevaid lehekülgi. Veebilehel kasutatavate küpsiste eesmärk – tagada meie lehekülgede mugav kasutamine, funktsionaalsus ja tõhusus. Küpsised ei anna meile mingit võimalust teie arvutisse sisenemiseks ega teie kõvakettale salvestatud teabe lugemiseks.

Nõusoleku andmine küpsiste kasutamiseks

Kui avate veebilehe www.gopestetika.ee ja vajutate avanenud väljal nupule „Nõustun“, siis annate seega oma nõusoleku, et küpsised salvestataks teie arvutisse, telefoni või tahvelarvutisse sel moel, nagu on kindlaks määratud teie brauseris. Erinevat liiki küpsiste kasutamist on kirjeldatud selles poliitikas. Kui te ei soovi, et meie veebisaidiga seotud küpsised salvestatakse teie arvutisse, telefoni või tahvelarvutisse, siis saate need suvalisel ajal ära blokeerida või brauseri seadistusi kasutades kustutada. Teavitame, et ilma küpsisteta ei saa te kasutada paljusid meie veebilehe eeliseid, mis parendavad veebilehe funktsionaalsust. Vähe sellest, ilma küpsisteta ei toimi veebilehe mõned funktsioonid nõuetekohaselt. Seda veebilehte kasutades väljendab külastaja meie kasutatavate küpsistega nõustumist.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Sisemised küpsised:

PHPSESSID küpsis (kohustuslik) – kasutatakse teie sirvimisseansi meelde jätmiseks. Kui see küpsis on välja lülitatud, võivad veebilehe mõned funktsioonid mitte toimida.

lang küpsis (mittekohustuslik) – kasutatakse teie veebilehel valitud suhtluskeele mäletamiseks.

​Statistikaküpsised:

​Google Analytics (mittekohustuslikud) küpsised – kasutatakse veebilehe külastajate arvu jälgimiseks.

Reklaamiküpsised:

FB pixel (mittekohustuslikud) küpsised – kasutatakse facebook turunduse eesmärgil ja teie profiili seadmestamiseks.​

Näiteks, veebilehel www.gopestetika.ee kasutatavad sotsiaalvõrgustiku facebook.com küpsised. Seda võrgustikku haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Kui kasutades www.gopestetika.ee veebisaiti kutsute välja sellise küpsisega veebileheküljed, siis liitute Facebook serveritega, ja teie brauser saab vastavasisulise teate. Nii edastatakse Facebook serverile teave, milliseid www.gopestetika.ee veebilehe lehekülgi te külastasite. Kui olete samal ajal registreerunud kui Facebooki liige, siis seob Facebook selle teabe teie Facebooki kasutaja isikliku kontoga. Küpsisefunktsioonide kasutamisel (nt, vajutades nupule „Meeldib“, kommentaari kirjutamisel), seotakse need andmed samuti teie Facebooki kontoga. Kui te ei soovi, et Facebook koguks andmeid teie kohta www.gopestetika.ee veebilehe kaudu, siis peate enne selle külastamist Facebooki süsteemist välja logima.

Facebooki küpsistega kogutud andmete mahtu UAB Gopestetika ei mõjuta. Rohkem teavet Facebooki kogutavate ja kasutatavate andmete, sellega seotud õiguste ja oma privaatsuskaitse võimaluste kohta leiate Facebooki privaatsuse teadaannetest.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja (või) ära kustutada. Põhjalik teave on avaldatud aadressil: aboutcookies.org. Te võite kõik oma arvutisse juba salvestatud küpsised ära kustutada ja seadistada enamuse brausereid nii, et küpsiseid teie seadmesse ei salvestataks. Kuid sel juhul peate võib-olla käsitsi ära muutma mõned valikud iga kord kui te veebisaiti www.gopestetika.ee külastate ja mõned funktsioonid ei pruugi töötada.

Privaatsuspoliitika muutmine

Ettevõttel UAB Gopestetika on õigus seda privaatsuspoliitikat muuta. Kui jätkate meie veebilehe (www.gopestetika.ee) kasutamist, siis väljendate seega oma käesoleva eeskirjaga nõustumist. Tekkinud erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.